LIETUVOS BAJORŲ KAUNO KRAŠTO SĄJUNGA

Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

Praėję įvykiai:

2019-11-28, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune įvyko iškilmingas vakaras, skirtas poetės, visuomenės veikėjos, bajorės Dalios Teišerskytės 75 metų jubiliejaus paminėjimui. Tarp gausiai susirinkusių poetės draugų, gerbėjų ir giminių , šventėje dalyvavo nemažai Kauno krašto bajorų. Vakaro metu Daliai Teišerskytei buvo įteiktas garbingas apdovanojimas – Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės bajoro ženklas. Apdovanojimą įteikė Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vadas Perlis Vaisieta.Šventinėje aplinkoje buvo skaitomos poetės eilės, skambėjo nuostabi muzika, buvo sakomi nuoširdūs sveikinimai, padėkos ir linkėjimai.

Gerbiama Dalia, linkime Jums stiprios sveikatos, ramaus ir laimingo gyvenimo, neišsenkančios kūrybinės Sėkmės

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Kauno krašto bajorai

 

 

 

Lietuvos karališkosios sąjungos Vakarų Lietuvos skyriaus bajorų viešnagė Kaune 2019.10.19

2019-10-19 Kaune viešėjo Lietuvos karališkosios sąjungos Vakarų Lietuvos skyriaus bajorai.

Kartu su Lietuvos bajorų Kauno krašto bajorais, klaipėdiečiai aplankė įspūdingą Prazidento

Valdo Adamkaus muziejaus ekspoziciją, istorinę Prezidentūrą. Dėkojome V. Adamkaus muziejaus

bendradarbiui Egidijui Balandžiui už įdomų ir išsamų Prezidento veiklos ir asmeninio gyvenimo

pristatymą, pasakojimą apie prieškario ir karo metų įvykius, lėmusius V. Adamkaus gyvenimą

ir pasaulyje pripažintus pasiekimus.

       Po šilto ir malonaus Kauno ir Klaipėdos bajorų pokalbių ir bendravimo prie pietų stalo „ Santakos“

viešbučio restorane, aplankėme Vyčio skulptūrą „Laisvės karys“ Nemuno ir Nėries santakoje,

Maironio ir J. Tumo- Vaižganto paminklus Senamiestyje. Jautėme didžiulį malonumą bendraudami

tarpusavyje, aptarėme ateities darbus ir būsimus bendrus Lietuvos bajorijos renginius.

     Visiems Lietuvos bajorams linkiu kuo glaudesnio bendradarbiavimo, gilesnio tarpusavio supratimo

ir šilumos vieni kitiems.

     Nuoširdus ačiū Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senatorei Aleksandrai Gudžinskienei ir

Klaipėdos skyriaus bajorei Ritai Barniškienei už puikiai suorganizuotą renginį ir pakilią nuotaiką.

Visi dėkojame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senatoriams Zigmantui Dargevičiui ir Editai

Dargevičiūtei už ištaikingą pietų stalą „Santakos“ restorane. Dėkoju Kauno krašto bajorų sąjungos

Tarybos narei Rasai Gudonavičienei už puikias nuotraukas.

     Nuoširdžiai kviečiu visus Kauno krašto bajorus aktyviau dalyvauti mūsų organizuojamuose

renginiuose. Atsineškite tą savąją šilumos ir energijos dalelę mūsų bendrijos palaikymui ir puoselėjimui.

     Visada Jūsų laukiame.

 

Lietuvos bajorų Kauno krašto Vadas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Maršalka     Stanislovas Knystautas