Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

Apie mus

Nuo 2017 m. gruodžio 9 d. vykusio Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau LBKS) įvykusio Senato posėdžio, kurio metu visus Lietuvos kraštus atstovaujančios bajoriškos organizacijos (išskyrus Kauno apskrities bajorų draugiją) pasirašė bendradarbiavimo sutartis su LBKS, Kaunas išnyko iš LBKS žemėlapio.

Todėl, garbingi ir pozityvūs Kauno krašto bajorai, subūrė besąlygiškai LBKS veiklą remiančius bajorus ir įkūrė naują organizaciją- Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungą (toliau LBKKS), kuri 2017 m. vasario 17 d. Vilniuje, signatarų namuose, pasirašydama su LBKS bendradarbiavimo sutartį, taip 
sugrąžino Kauną į LBKS žemėlapį.