LIETUVOS BAJORŲ KAUNO KRAŠTO SĄJUNGA

Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

2023 09 16 Piknikas Panemunės pilyje

2023 metų rugsėjo 16 dieną Panemunės pilyje (Jurbarko rajone) įvyko LBKS naujos kadencijos II-asis Senato posėdis, bei visų kraštų bajorų viešnagė – piknikas “Vasaros palydos”. Kol senatoriai posėdžiavo svarbiais klausimais, nemažas būrys bajorų klausėsi Panemunės pilies direktoriaus Mariaus Daraškevičiaus pavaduotojos Eglės Kukytės pasakojimų apie Panemunės pilies buvusius šeimininkus, tokias iškilias asmenybes, kaip Antaną Anuprą Gedgaudą ir kitus, jų gyvenimą pačioje pilyje, bei architektūrinius pokyčius pilies rūmuose. Eksursijos metu svečiai ne tik vaikščiojo po menes, bet ir kopė į pilies bokšto viršutinį aukštą pasižvalgyti po apylinkes ir pasigrožėti vietiniu kraštovaizdžiu iš paukščio skrydžio. Eglė Kukytė svečiams bajorams pristatė ne tik atrestauruotas pilies menes su freskomis, tuometinę jų paskirtį, bet ir Lietuvos bajorų XVIII amžiaus kostiumus, pokylių tradicijas ir šokius. Ekskursijos pabaigoje svečiai galėjo pasimokyti ir sušokti keletą XVIII amžiaus bajoriškų šokių. Po ekskursijos ir šokių, visų kraštų bajorai draugiškai susibūrė ne vieną šimtmetį skaičiuojančiame pilies ąžuolyno parke prie vaišėmis nuklotų stalų, renginį vainikavo elnio kepimas parko ugniakure pagal senovės bajorų tradicijas.

Išvyka 2023 m. liepos 29 d.

2023 m. liepos 29 d. kartu su kolegomis iš Vilniaus krašto bajorų sąjungos lankėmės profesoriaus Tado Ivanausko “Obelynės” sodyboje, klausėmės be galo įdomios profesoriaus biografijos, grožėjomės parke augančiais retais augalais, vaišinomės “Obelynėje” garsėjančiu desertu – tešloje keptu obuoliu su vanilės padažu. Taip pat lankėmės Kauno Marių regioniame parke, kuriame klausėmės gidų pasakojimų apie Kauno Marių dugne dar prieš užliejimą gyvavusius kaimus, grožėjomis regioninio parko kraštovaizdžiu tiek nuo kranto, tiek ir plaukiant laivu, iš kurio atsivėrė nepaprastas barokinis Pažaislio vienuolyno ansamblis.

Žalgirio mūšio paminėjimas

 „2023m. liepos 15 dieną 25 kartą Griunvaldo laukuose  įvyko 613 -jų mūšio metinių paminėjimas. 1410 m. liepos 15 d. Vytautas ir Jogaila su savo kariuomenėmis ties Griunvaldo ir Tanenbergo kaimais susitiko su kryžiuočių kariuomene. Po įnirtingo ir žiauraus mūšio, Vytauto vadovaujama kariuomenė visiškai sumušė kryžiuočius, žuvo ir jų didysis ordino magistras Ulrichas fon Jungingenas. Tai buvo vienas garsiausių mūšių Europos  viduramžių istorijoje, pakeitęs istoriją senajame  kontinente, kuris ištisus 500 metų išgelbėjo Lietuvą nuo vokiečių pavojaus.

Šlovingosiose Žalgirio mūšio minėjimo metinėse, LR ambasadoriaus Eduardo Borisovo ir Varmijos-Mozūrijos Maršalkos Gustavo Mareko Brzezino kvietimu dalyvavo ir  Lietuvos bajorų Karališkosios sąjungos delegacija, vadovaujama LBKS Vado Perlio Vaisietos. Mūšio inscenizacijoje dalyvavo apie 1500 riterių, mūšiui vadovavo Vytautas ( LR kariuomenės majoras Donatas Mazurkevičius) , Jogaila (Jacek Szymanski).

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS  SEIMAS

 2023 m. gegužės mėn. 20 dieną, 12 00 val. Vilniaus Rotušėje vyks Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau LBKS) Seimas.

     Dienotvarkėje:  LBKS vadovybės ir valdymo organų ataskaitos,

Senato, Revizijos komisijos, Garbės teismo narių rinkimai. Vyks pasisakymai ir diskusijos LBKS veiklos klausimais. Po oficialios dienotvarkės dalies bus nuotaikinga meninė programa, vyks bendravimas ir malonūs pokalbiai prie vaišių stalo. Pageidaujančius dalyvauti Seimo posėdyje Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos narius maloniai prašome užsiregistruoti pas LBKKS vado pavaduotoją Editą Dargevičiūtę el. +370 618 31066 arba el. p. edita@santaka.lt arba edita7123@yahoo.com .

 Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadas 

                                            Stasys Knystautas

Renginys

2023m. kovo mėn. 3 d. 14 00 val. LR istorinėje Prezidentūroje įvyko monografijos „1918m.vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės Akto signatarų genealogijos” pristatymas visuomenei. Įdomiai ir originaliai knygos pristatymą moderavo žurnalistas Vilius Kaminskas.
Monografijos pristatymą pradėjo Lietuvos genealogijos ir heraldikos  draugijos vadovė, viena iš idėjos įgyvendintojų  Kristina Giedraitienė. Profesorius Liudas Mažylis savo kalboje akcentavo edukacinę, istorinę ir politinę leidinio reikšmę, pateikė įdomių faktų apie Akto pasirašymo aplinkybes ir signatarų tarpusavio bendravimą ir santykius. Įdomūs buvo  knygos tekstų autorių, signatarų giminių palikuonių bei kitų visuomenės veikėjų pasisakymai.
   Didelė pagarba šito turiningo ir vertingo leidinio pagrindinėms sumanytojoms Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narei Sigitai Gasparavičienei , Kauno apskrities bajorų draugijos vadei Kristinai Giedraitienei ir pagrindiniam mecenatui Šv. Adalberto- LDK riterių ordino vadovui Artūrui Giedraičiui.
 
LBKKS vadas Stasys Knystautas
 

Sveikinimas

 Mielos mūsų Moterys – mamos, žmonos, dukros, draugės,
 
Sveikinu su gražiausia švente – Moters diena, su diena, kuri vyrams
niekada nepamirštama ir teikianti ypatingą progą Jus pagerbti gėlėmis
ir nuoširdžiu apkabinimu!
 
Būkite visada mūsų šiluma ir meilė, jautriausia ir skambiausia sielos styga.
 
Būkite visada mylimos, o šypsena visada tegul puošia Jūsų veidus.
 
Težydi Jums visos gražiausios pavasario gėlės ir čiulba sugrįžę paukšteliai.
 
       Didelės Jums laimės, stiprybės, ištvermės ir sveikatos!!!
 
Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadas
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos maršalka
 

Kvietimas į renginį

Gerbiamieji,

Visuomenei pristatoma Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos sumanyta ir išleista kolektyvinė monografija:

„Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“.

Knygos sutiktuvės 2023 m. kovo 3 d., penktadienį, 14 val. LR istorinėje Prezidentūroje Kaune (Vilniaus. g. 33). Dalyvaus įvadinio teksto autorius prof. Liudas Mažylis. 

Monografijos sudarymą, leidybą inicijavo visuomeninė organizacija – asociacija Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija.

Kelerius metus Lietuvos ir užsienio archyvuose intensyviai dirbo keturiolika Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių, genealogijos tyrėjų, istorikų. Surasta naujų žinių apie signatarų kilmę, giminių ištakas, pavyko ištaisyti paplitusias faktų klaidas.

Šios knygos išskirtinumas – parengti kiekvieno signataro genealogijos apžvalginiai straipsniai su šaltinių nuorodomis ir nuotraukomis, remiantis archyviniais dokumentais, sudarytos signatarų genealoginės schemos. Knygoje publikuojamos metrikinių dokumentų kopijos, kurios yra išverstos į lietuvių kalbą iš lotynų, lenkų, rusų ir kt. kalbų. Dauguma patalpintų nuotraukų yra saugomos ne tik Lietuvos archyvuose, muziejuose, bet ir signatarų giminių rinkiniuose, tad didelė jų dalis yra spausdintos pirmą kartą. Monografijoje sudarytos išsamios vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės.

Laukiama atvykstant knygos tekstų autorių, Signatarų giminių palikuonių, leidyklos vadovų, visuomenininkų, Lietuvos archyvų, muziejų atstovų, knygos rėmėjų – visų, padėjusių išleisti šią unikalią savo turiniu knygą.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra nepelno siekianti organizacija veikianti pagal LR asociacijų įstatymą, jos nariai dirbo visuomeniniais pagrindais, knyga išleista išskirtinai  aukotojų lėšomis.

Ruošiant leidinį, bendradarbiauta su VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“ ir spaustuve UAB „Petro ofsetas“. Knygos tiražas – 700 egz., apimtis – 528 psl.

 Iki malonaus susitikimo!

Kristina Giedraitienė,
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė

Vasario 16-osios šventė

Kaip ir kiekvienais metais, šventiškai pasipuošę kauniečiai, vasario 
16 – ąją Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje šventė Valstybės atkūrimo dieną. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Kauno krašto  bajorai, skambant kariljono varpams, pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę , padėjo gėles prie nežinomo kareivio kapo. Iškilmingoje šventėje skambėjo sveikinimų  kalbos, Ukrainos palaikymas nuožmioje jų kovoje už laisvę, vyko sukarintų organizacijų rikiuotės, vasario 16 – sios  šventinis koncertas.  

Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos Naujametinis pokylis

 
  2023m. sausio 21 d. viešbučio „Santaka” restorane vyko tradicinis Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos Naujametinis pokylis.

  Su pakilia ir šventine nuotaika susirinko bajorai iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Tauragės Ir Šiaulių . Šventiniame pokylyje dalyvavo LBKS Garbės vadas Kęstutis Ignatavičius, Kauno miesto Garbės piliečiai Jūratė ir Česlovas Norvaišos.

    Šventė prasidėjo LBKS himnu, bajorų pasisveikinimu Tiesa+Garbė+Orumas, LBKKS vado Stasio Knystauto nuoširdžia padėka už bendrystę ir malonaus vakaro palinkėjimu svečiams. 
    Pokylio vedėjų poetės Dalios Teišerskytės ir režisieriaus Giedriaus Gusto programoje skambėjo Monikos Ryškutės(fleita) ir Godos Palskytės (fortepijonas) atliekami klasikų kūriniai, J.ir Č. Norvaišų auklėtinių Elizos ir Aivaro atliekamos Lotynų Amerikos šokių kompozicijos, buvo skaitomos eilės, sakomi tostai, skambėjo nuotaikinga muzika.
    Dėkojame šventės dalyviams už įvykusį pagrindinį šventės leitmotyvą: šventinė bendravimo nuotaiką, malonūs ir galantiški pokalbiai apie ateities planus, siekį suvienyti visus Lietuvos bajorus  po garbinga Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vėliava. 
 
LBKKS Naujametinio pobūvio organizatoriai 
 

           

1 2 3 8