Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

Legitimacijos eiga

Jūs pateikėte dokumentus dėl legitimacijos ir stojimo į Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą (LBKS),  sumokėjote 30 eurų legitimacijos mokestį. Tolesnė legitimacijos eiga:

1. Krašto Legitimacijos  komisija, kuriai pateikėte dokumentus (šiuo atveju Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjunga), juos peržiūrės ir perduos Jūsų bylą sąjungos Legitimacijos tarybai.

2. Legitimacijos taryba, kuri renkasi prieš kiekvieną Senatą, Jūsų bylą peržiūrės ir priims sprendimą, kurį teiks tvirtinti Senatui. Legitimacijos tarybos priimti ir Senato patvirtinti sprendimai dėl bajorystės pripažinimo įrašomi protokole.

3. Pripažinus bajorystę, atsakingas asmuo suves Jūsų duomenis į LBKS narių registrą ir paskelbs legitimuotų asmenų sąrašą LBKS interneto svetainėje lbks.lt. Visi nauji nariai būna įregistruoti LBKS narių registre pagal tai, kuriuose kraštuose pateikė dokumentus legitimacijai. 

Jei tėvai su vaikais, ar vaikai su tėvais legitimavosi ne savame Krašte, bet ateityje norėtų dalyvauti savo Krašto veikloje pagal gyvenamąją vietą, apie tai turėtų pranešti LBKS registro vedėjai audrone.musteikiene@gmail.com„> Audronei Musteikienei. Tokiu atveju reikėtų parašyti prašymą Krašto vadovybei (kopiją – Registro vedėjai) ir kitais metais nario mokestį mokėti į naujo Krašto sąskaitą.

4. Jūsų el. pašto adresas bus įtrauktas į LBKS narių el. pašto grupę (ir Kauno krašto, LBKKS, jei priklausysite Kauno kraštui).

5. Jūs gausite el. paštu sąjungos naujienas ir pranešimus apie renginius. Adresas veikia ir kaip diskusijų forumas. Jei el. pašto adreso savo byloje nepateikėte, tai galima padaryti, parašius laišką tinklas@lbks.lt

6. Sužinoję, kad esate legitimuotų asmenų sąraše, turėsite iš karto sumokėti likusius mokesčius už Bajorystės pripažinimo akto (BPA) pagaminimą, stojamąjį ir einamųjų metų nario mokesčius savo krašte . Visi mokesčiai mokami į Krašto, kuriame legitimuojatės, sąskaitą, nurodant jų tikslinę paskirtį.

7. Kraštų iždininkams patvirtinus, kad sumokėjote likusius mokesčius, Jums bus išrašytas Bajorystės pripažinimo aktas.

8. Bajorystės pripažinimo akto teikimo ceremonijos data ir vieta bus skelbima LBKS interneto svetainėje.