LIETUVOS BAJORŲ KAUNO KRAŠTO SĄJUNGA

Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

LBKS ir Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos bendradarbiavimo sutarties pasirašymas

2018 m. vasario 17 d. Signatarų namuose įvyko Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato posėdis, kurio metu buvo pasirašyta LBKS bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjunga.

Sutartis pasirašė Lietuvos bajorų karališkos sąjungos vadas Perlis Vaisieta ir Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadas Zigmantas Dargevičius.

Šios bendradarbiavimo sutarties pagrindu nuo 2018.02.17 Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato sprendimas „Įgalioja Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungą organizuoti LBKS padalinį Kauno krašte“.

LBKS ir LBKKS 2018 01 17 Bendradarbiavimo sutartis

Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos steigiamasis susirinkimas

Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjunga subūrė pozityvius bajorus, kurių jaunatviškos energijos ir brandžios patirties sinergija, prikels kauniečių bajoriją vėl suklestėjimui bei neš šios organizacijos vėliavą, kaip taikos, džiaugsmo, gėrio, meilės simbolį Kaunui ir Lietuvai.

2018 m. vasario 12 d. įvyko Asociacijos „Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjunga” steigiamasis susirinkimas (sutrumpinimas LBKKS).
Susirinkime dalyvavo 50 steigėjų, pasirašiusių asociacijos steigimo sutartį.
Susirinkimo metu patvirtinti asociacijos įstatai.
Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadu išrinktas Zigmantas Dargevičius.

Išrinkta LBKKS taryba, kurios nariais tapo:

Eil.Nr. Pareigos Pavardė, Vardas
1 Vadas Dargevičius Zigmantas
 
2 Vado pavaduotojas
 
Grybauskienė Aistė
 
3 Vado pavaduotojas.
 
Knystautas Stasys
4 Kancleris.
 
Račylienė Henrieta
5 Kanclerio pavaduotojas.
 
Gudonavičienė Rasa
 
6 Maršalka.
 
Kameneckas Juozas
 
7 Maršalkos pavaduotojas. Kameneckas Jurgis
 
8 Iždininkas.
 
Gudonavičius Vilmantas
9 Legitimacijos komisijos pirmininkas.
 
Gudžinskienė Aleksandra
 
10 Komunikacijos vadovas.
 
Prof. dr. Lopata Aurdius
11 Komunikacijos administratorius.
 
Keršis Nerijus
 
12 Legitimacijos komisijos narys.
 
Dargevičiūtė Edita
 
13 Vėliavininkas.
 
Kazlauskas Mykolas
 
14 Revizijos komisijos pirmininkas.
 
Gudonavičius Irmantas
 
15 Patarėjas teisės klausimais.
Tarybos narys
Keršytė Lina