Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

Renginys

2023m. kovo mėn. 3 d. 14 00 val. LR istorinėje Prezidentūroje įvyko monografijos „1918m.vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės Akto signatarų genealogijos” pristatymas visuomenei. Įdomiai ir originaliai knygos pristatymą moderavo žurnalistas Vilius Kaminskas.
Monografijos pristatymą pradėjo Lietuvos genealogijos ir heraldikos  draugijos vadovė, viena iš idėjos įgyvendintojų  Kristina Giedraitienė. Profesorius Liudas Mažylis savo kalboje akcentavo edukacinę, istorinę ir politinę leidinio reikšmę, pateikė įdomių faktų apie Akto pasirašymo aplinkybes ir signatarų tarpusavio bendravimą ir santykius. Įdomūs buvo  knygos tekstų autorių, signatarų giminių palikuonių bei kitų visuomenės veikėjų pasisakymai.
   Didelė pagarba šito turiningo ir vertingo leidinio pagrindinėms sumanytojoms Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narei Sigitai Gasparavičienei , Kauno apskrities bajorų draugijos vadei Kristinai Giedraitienei ir pagrindiniam mecenatui Šv. Adalberto- LDK riterių ordino vadovui Artūrui Giedraičiui.
 
LBKKS vadas Stasys Knystautas