Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

Legitimacija

2024-07-06 Lietuvos Karalystės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo šventės diena. Vilniaus rotušėje vyko iškilmės, kuriose buvo pripažinta bajoriška kilmė 65 bajorų palikuonims ir įteikti tą patvirtinantys dokumentai. 

     Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos narius, kuriems buvo patvirtinta ši garbinga privilegija:

                     Ričardą Adomavičių, h. Taczala,

                     Joną Korganą, h. Kościesza,

                     Luką Korganą, h. Košciesza,

                     Birutę Eleną Čirienę, h. Wieniawa

                     Jurą Roką Čirą, h. Wieniawa

                     Vytį Pijų Čirą, h. Wieniawa

                     Jorį Beną Čirą, h. Wieniawa

                     Česlovą Vladičką, h. Wieniawa

                     Kęstutį Lauryną, h. Kojen,

                     Žilviną Joną Giedraitį. h. Grzymala,

Linkiu Jums garbingai saugoti Lietuvos bajorijos paveldą, papročius ir tradicijas, visur ir visada vadovautis tiesos, garbės ir orumo pareigos principais. 

 

Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadas
 Stasys Knystautas h. Lodzia, h. Boncza