LIETUVOS BAJORŲ KAUNO KRAŠTO SĄJUNGA

Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

Netektis

Nuoširdžiai užjaučiame velionės Dalios Teišerskytės h. Košcieša artimuosius. Visa Lietuva, Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga neteko nuostabaus ir šviesaus žmogaus. Netekome asmenybės, kuri visada sugebėjo rasti visiems užjaučiantį, padrąsinantį ar sudrausminantį žodį tam, kam to reikėjo. Ilgėsimės Jūsų, Dalia, visada prisiminsime Jūsų poeziją ir ženklius darbus Lietuvai, ilsėkitės nuo žemiškųjų rūpesčių.

Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos  bajorai

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino skulptūros perdavimas Valdovų rūmų muziejui

2023 m. lapkričio 9 d. Valdovų rūmuose įvyko LDK Didžiojo kunigaikščio Gedimino paminklinės skulptūros pristatymo ir įteikimo renginys. Ši profesoriaus Konstantino Bogdano skulptūra – tai Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos dovana Valdovų rūmų muziejui Vilniaus miesto 700 metų sukakties proga, kurią iš bronzos nuliejo skulptorius Rimantas Keturka.

Renginį atidarė Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius Vydas Dolinskas. Didžiojo kunigaikščio Gedimino svarbą Lietuvai ir jos istorijai pristatė VU rektorius ir profesorius Rimvydas Petrauskas. Susirinkusius svečius muzikiniais kūriniais maloniai džiugino pianistė, tarptautinių konkursų laureatė profesorė Aleksandra Žvirblytė kartu su saksofonininku, džiazo muzikantu, Lietuvos nacionalinės premijos laureatu profesoriumi Petru Vyšniausku, bei Lietuvos kariuomenės orkestru.

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškus rašytus lotynų kalba skaitė literatūros istorikas daktaras ir Vrublevskių bibliotekos direktorius Sigitas Narbutas, kuriuos į lietuvių kalbą klausytojams vertė LBKS vadas Perlis Vaisieta.

Renginiui einant į pabaigą, LBKS vadas Perlis Vaisieta su Nacionalinio muziejaus LDK valdovų rūmų direktoriumi Vydu Dolinsku pasirašė paminklinės skulptūros perdavimo muziejui sutartį, o LBKS maršalka Stasys Knystautas perskaitė šios skupltūros visų mecenatų pavardes. Renginio pabaigoje svečiai galėjo išvysti sviesomis nušviestą Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino skulptūrą autentiškoje Vilniaus Žemutinės pilies archeologinių kasinėjimų vietoje, tarp išlikusių XIV a. pradžios mūrinių Gedimino bokšto fragmentų. Pasak LBKS vado Perlio Vaisietos, „mūsų visų pastangomis pavyko įgyvendinti iniciatyvą – padovanoti Vilniui, muziejui Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino skulptūrą. Gediminas tarsi parjojo namo, kad rašytų laiškus, o mus pasiektų jo žodis iš praeities.“

2023 09 16 Piknikas Panemunės pilyje

2023 metų rugsėjo 16 dieną Panemunės pilyje (Jurbarko rajone) įvyko LBKS naujos kadencijos II-asis Senato posėdis, bei visų kraštų bajorų viešnagė – piknikas “Vasaros palydos”. Kol senatoriai posėdžiavo svarbiais klausimais, nemažas būrys bajorų klausėsi Panemunės pilies direktoriaus Mariaus Daraškevičiaus pavaduotojos Eglės Kukytės pasakojimų apie Panemunės pilies buvusius šeimininkus, tokias iškilias asmenybes, kaip Antaną Anuprą Gedgaudą ir kitus, jų gyvenimą pačioje pilyje, bei architektūrinius pokyčius pilies rūmuose. Eksursijos metu svečiai ne tik vaikščiojo po menes, bet ir kopė į pilies bokšto viršutinį aukštą pasižvalgyti po apylinkes ir pasigrožėti vietiniu kraštovaizdžiu iš paukščio skrydžio. Eglė Kukytė svečiams bajorams pristatė ne tik atrestauruotas pilies menes su freskomis, tuometinę jų paskirtį, bet ir Lietuvos bajorų XVIII amžiaus kostiumus, pokylių tradicijas ir šokius. Ekskursijos pabaigoje svečiai galėjo pasimokyti ir sušokti keletą XVIII amžiaus bajoriškų šokių. Po ekskursijos ir šokių, visų kraštų bajorai draugiškai susibūrė ne vieną šimtmetį skaičiuojančiame pilies ąžuolyno parke prie vaišėmis nuklotų stalų, renginį vainikavo elnio kepimas parko ugniakure pagal senovės bajorų tradicijas.

Išvyka 2023 m. liepos 29 d.

2023 m. liepos 29 d. kartu su kolegomis iš Vilniaus krašto bajorų sąjungos lankėmės profesoriaus Tado Ivanausko “Obelynės” sodyboje, klausėmės be galo įdomios profesoriaus biografijos, grožėjomės parke augančiais retais augalais, vaišinomės “Obelynėje” garsėjančiu desertu – tešloje keptu obuoliu su vanilės padažu. Taip pat lankėmės Kauno Marių regioniame parke, kuriame klausėmės gidų pasakojimų apie Kauno Marių dugne dar prieš užliejimą gyvavusius kaimus, grožėjomis regioninio parko kraštovaizdžiu tiek nuo kranto, tiek ir plaukiant laivu, iš kurio atsivėrė nepaprastas barokinis Pažaislio vienuolyno ansamblis.

Žalgirio mūšio paminėjimas

 „2023m. liepos 15 dieną 25 kartą Griunvaldo laukuose  įvyko 613 -jų mūšio metinių paminėjimas. 1410 m. liepos 15 d. Vytautas ir Jogaila su savo kariuomenėmis ties Griunvaldo ir Tanenbergo kaimais susitiko su kryžiuočių kariuomene. Po įnirtingo ir žiauraus mūšio, Vytauto vadovaujama kariuomenė visiškai sumušė kryžiuočius, žuvo ir jų didysis ordino magistras Ulrichas fon Jungingenas. Tai buvo vienas garsiausių mūšių Europos  viduramžių istorijoje, pakeitęs istoriją senajame  kontinente, kuris ištisus 500 metų išgelbėjo Lietuvą nuo vokiečių pavojaus.

Šlovingosiose Žalgirio mūšio minėjimo metinėse, LR ambasadoriaus Eduardo Borisovo ir Varmijos-Mozūrijos Maršalkos Gustavo Mareko Brzezino kvietimu dalyvavo ir  Lietuvos bajorų Karališkosios sąjungos delegacija, vadovaujama LBKS Vado Perlio Vaisietos. Mūšio inscenizacijoje dalyvavo apie 1500 riterių, mūšiui vadovavo Vytautas ( LR kariuomenės majoras Donatas Mazurkevičius) , Jogaila (Jacek Szymanski).

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS  SEIMAS

 2023 m. gegužės mėn. 20 dieną, 12 00 val. Vilniaus Rotušėje vyks Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau LBKS) Seimas.

     Dienotvarkėje:  LBKS vadovybės ir valdymo organų ataskaitos,

Senato, Revizijos komisijos, Garbės teismo narių rinkimai. Vyks pasisakymai ir diskusijos LBKS veiklos klausimais. Po oficialios dienotvarkės dalies bus nuotaikinga meninė programa, vyks bendravimas ir malonūs pokalbiai prie vaišių stalo. Pageidaujančius dalyvauti Seimo posėdyje Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos narius maloniai prašome užsiregistruoti pas LBKKS vado pavaduotoją Editą Dargevičiūtę el. +370 618 31066 arba el. p. edita@santaka.lt arba edita7123@yahoo.com .

 Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadas 

                                            Stasys Knystautas

Renginys

2023m. kovo mėn. 3 d. 14 00 val. LR istorinėje Prezidentūroje įvyko monografijos „1918m.vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės Akto signatarų genealogijos” pristatymas visuomenei. Įdomiai ir originaliai knygos pristatymą moderavo žurnalistas Vilius Kaminskas.
Monografijos pristatymą pradėjo Lietuvos genealogijos ir heraldikos  draugijos vadovė, viena iš idėjos įgyvendintojų  Kristina Giedraitienė. Profesorius Liudas Mažylis savo kalboje akcentavo edukacinę, istorinę ir politinę leidinio reikšmę, pateikė įdomių faktų apie Akto pasirašymo aplinkybes ir signatarų tarpusavio bendravimą ir santykius. Įdomūs buvo  knygos tekstų autorių, signatarų giminių palikuonių bei kitų visuomenės veikėjų pasisakymai.
   Didelė pagarba šito turiningo ir vertingo leidinio pagrindinėms sumanytojoms Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narei Sigitai Gasparavičienei , Kauno apskrities bajorų draugijos vadei Kristinai Giedraitienei ir pagrindiniam mecenatui Šv. Adalberto- LDK riterių ordino vadovui Artūrui Giedraičiui.
 
LBKKS vadas Stasys Knystautas
 

Sveikinimas

 Mielos mūsų Moterys – mamos, žmonos, dukros, draugės,
 
Sveikinu su gražiausia švente – Moters diena, su diena, kuri vyrams
niekada nepamirštama ir teikianti ypatingą progą Jus pagerbti gėlėmis
ir nuoširdžiu apkabinimu!
 
Būkite visada mūsų šiluma ir meilė, jautriausia ir skambiausia sielos styga.
 
Būkite visada mylimos, o šypsena visada tegul puošia Jūsų veidus.
 
Težydi Jums visos gražiausios pavasario gėlės ir čiulba sugrįžę paukšteliai.
 
       Didelės Jums laimės, stiprybės, ištvermės ir sveikatos!!!
 
Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadas
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos maršalka