Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos bajorai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 28 metų sukaktį

Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą bajorai pradėjo Kauno arkikatedroje bazilikoje. Po Šv. Mišių, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje iškilmingo minėjimo pradžią paskelbė Lietuvos valstybės himnas. Tylos minute šventėje pagerbtas žuvusių už Lietuvos laisvę atminimas, nuaidėjo trys dedikacinės šūvių salvės: kovojusiems už laisvę, už nepriklausomą Lietuvos valstybę, už Kauną. Suskambus varpams, tradiciškai, prie Nežinomo kareivio kapo pakelta Vyčio Kryžiaus ordino vėliava.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, prie Nepriklausomybės paminklo, Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos tarybos nariai padėjo pagarbos gėles Lietuvai ir rikiavosi prie didžiosios 250 m trispalvės vėliavos, skleisdami šventinę nuotaiką ir idėją:

,,Branginkime mums atkovotą laisvę, skleiskime gėrį ir pagarbą vieni kitiems. Ir Šviesa ir Tiesa mūs žingsnius telydi”