Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjunga inicijuoja edukacinį bendrą visų LBKS kraštų šventinį renginį „BAJORIŠKA MEDŽIOKLĖ“

Garbūs Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos bajorai,

Skatindami pagarbą ir meilę Lietuvos valstybei, prisimindami Lietuvos Karalystės, LDK bajorijos istorinį ir kultūrinį paveldą, kviečiame minėti Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos įkūrimo 30-uosius metus,

Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjunga inicijuoja edukacinį bendrą visų LBKS kraštų šventinį renginį

„BAJORIŠKA MEDŽIOKLĖ“

Medžioklė- vienas iš labiausiai bajorų pamėgtų laisvalaikio leidimo būdų. Ji buvo bajorų ir didikų privilegija. Medžioklės tradicijos yra senos, siekia  XVII a. pabaigą. Medžiotojai atvykdavo raiti, (atsivesdavo šunis), spindintys iškilminga apranga ir puošniais ginklais, su savo svitomis, kuriose buvo ne tik patarnaujantis personalas, bet ir šeimos nariai, įskaitant moteris . Paprastai  didikas ar ponas savo kuriame nors dvare vėlyvą rudenį ar žiemos pradžioje organizuodavo vieną Didžiają medžioklę, kuri trukdavo keletą dienų ir daug kuo priminė valdovo rengiamas medžiokles. Į ją buvo kviečiami kiti ponai, kartais ir vienas kitas žemesnio rango, bet kuo tai pasižymėjęs bajoras.         

Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjunga, kaip ir anksčiau, žiemos pradžioje, kviečia atgaivinti senąsias bajoriškos medžioklės tradicijas ir ta tema organizuoja edukacinį renginį. Tokie renginiai vyko ir tarpukario Lietuvoje, jose dalyvaudavo ne tik bajorai, bet ir tuometė aukštuomenė kartu su prezidentu A. Smetona, kariuomenės vadu S. Raštikiu, operos dainininku K. Petrausku, Kauno burmistru J. Vileišiu, armijos generolu J. Giedraičiu bei kitomis iškiliomis to meto asmenybėmis.

Šio renginio formatas būtų pritaikytas medžiojantiems ir nemedžiojantiems bajorams bei jų šeimų nariams, kviestiniams garbingiems asmenims. Jame bus galimybė bajorams ir šventės dalyviams, kurie nėra medžiotojai, dalyvauti medžioklėje; jie galės stebėti medžioklę stovėdami vienoje linijoje šalia medžiotojo arba dalyvaudami žvėrių varyme. Visiems kitiems bus įdomu paklausyti paskaitų apie LDK laikais vykusias medžiokles, gyvai susipažinti su medžioklinių šunų veislėmis, žvėrių populiacija Lietuvoje, vyks fotografijų paroda, įdomios knygos pristatymas ir bajoriška puota su bajoriškais valgiais.

Renginio vieta – Raudondvario dvaras.

Medžioklės plotai – Babtų seniūnijos ribose.

Data – 2024 m. gruodžio mėn. pirmąjį savaitgalį ( gruodžio 7 d. ).

  1. Medžioklės pradžios iškilmės:

8:00 val. Puošniai apsirengusių medžiojančių dalyvių sueiga;

8:10 – 8:30 val. Renginio pradžia pagal tradicijas: dalyvių registracija medžioklės lape, instruktažas, medžiojamų žvėrių nustatymas; rytinė kava su greitais  užkandžiais; kunigas palaimina medžioklinius šunis, medžiojamus žvėris,  medžioklės dalyvius; skamba ragų muzika, skelbianti medžioklės pradžią;

8:30 val. medžiojantieji dalyviai išvyksta į medžioklės plotus;

  1. Edukacinė programa

14:00 val. renkasi bajorai ir renginio svečiai, kurie nedalyvauja medžioklėje – vyks  edukacinė programa apie bajorišką medžioklę, jos tradicijas, istoriją ir evoliuciją, rodomos senųjų medžioklių skaidrės, demonstruojamos fotografijos. Bus pasakojama apie kultūrinį nematerialųjį paveldą bei bajorų indėlį į politinę valstybės raidą (prašome visus teikti pasiūlymus, ką norėtumėt išgirsti, kad lektoriai galėtų pasiruošti aktualiais klausimais).

  1. Medžioklės pabaigos iškilmės

15:00 – 16:00 val. medžioklės dalyvių grįžimas – jų sutikimas, sumedžiotų žvėrių pagerbimas.

16:00 val .bajorų  eisena su giminės vėliavomis.

16:30 val. medžioklinių šunų bei jų veislių  pristatymas gyvai.

17:00 val. sveikinamosios kalbos, svečių pasisakymai ir linkėjimai.

17:30 – 22:00 val. bajoriška puota su egzotiniais žvėrienos patiekalais ir gėrimais, ir ne tik…,

              smagūs pokalbiai, tarpusavio  pabendravimai , linksmybės.

Šio renginio formatas yra netradicinis, bus reikalinga registruoto medžiotojų būrelio oficiali priežiūra ir pagalba, medžioklės plotų ir žvėrių medžiojimo kvotų naudojimas, Raudondvario dvaro patalpų nuoma, maitinimo bei aptarnavimo paslaugos, atributikos ir atminimo ženklų gamyba bei kitos priemonės, todėl reikalinga išankstinė informacija dėl dalyvių skaičiaus ir medžiotojų pažymėjimų turėjimo.

Informaciją pagal žemiau nurodytą  formą norėtume žinoti iki 2024-03-15.

LBKS krašto pavadinimasDalyvaus medžioklėje: (nurodyti vardą, pavardę)Nedalyvaus medžioklėje,
Bajorų, turinčių medžiotojo pažymėjimą skaičiusNe bajorai (šventės dalyviai), turintys medžiotojo pažymėjimąNeturi medžiotojo pažymėjimodalyvaus edukacijose ir puotoje
     

Preliminari renginio kaina:

Medžiojančiam 1 dalyviui apie 80- 100 € (į kainą įskaičiuotas 30 – 50 € medžiotojo svečio aptarnavimo mokestis mus priimančiam medžioti medžiotojų būreliui).

Nemedžiojančiam 1 dalyviui nuo 50 iki 80 €, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir kitų dalyvių pageidavimų. (didesnis dalyvių skaičius mokestį mažina)

Laukiame visų Jūsų aktyvaus palaikymo ir pasiūlymų bei pageidavimų dėl  renginio, formato, pranešimų temų.

                                 Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadas Stasys Knystautas

Renginio koordinatorius,

LBKKS tarybos narys Mykolas Kazlauskas

tel. +37069851400, el. paštas: mykolui@gmail.com