Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS  SEIMAS

 2023 m. gegužės mėn. 20 dieną, 12 00 val. Vilniaus Rotušėje vyks Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau LBKS) Seimas.

     Dienotvarkėje:  LBKS vadovybės ir valdymo organų ataskaitos,

Senato, Revizijos komisijos, Garbės teismo narių rinkimai. Vyks pasisakymai ir diskusijos LBKS veiklos klausimais. Po oficialios dienotvarkės dalies bus nuotaikinga meninė programa, vyks bendravimas ir malonūs pokalbiai prie vaišių stalo. Pageidaujančius dalyvauti Seimo posėdyje Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos narius maloniai prašome užsiregistruoti pas LBKKS vado pavaduotoją Editą Dargevičiūtę el. +370 618 31066 arba el. p. edita@santaka.lt arba edita7123@yahoo.com .

 Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadas 

                                            Stasys Knystautas