Partneriai

Kauno įgulos karininkų ramovė

Rėmėjai

Best Baltic Hotels

2% parama

2_proc_parama

LBKKS renginys Lietuvos genijui M.K. Čiurlioniui paminėti

                Šių metų balandžio 25 dieną Kauno Santakos viešbutyje įvyko Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos renginys Lietuvos genijui M.K. Čiurlioniui paminėti. Renginys prasidėjo menine dalimi.       Kauno 1-osios muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis, vadovaujamas mokytojos ir bajorės Onutės Šikšnienės, atliko M.K. Čiurlionio harmonizuotas lietuvių liaudies dainas „Močiute mano“, „ Vai lekia lekia gulbių pulkelis“ ir J. Pakalnio šokį iš baleto „Sužadėtinė“. Likome dėkingi mokytojai ir jaunosioms kanklininkėms Gabijai Skaburskytei, Gertrūdai Labutytei, Rugilei Uldukytei, Adrijai Kiuberytei ir Eglei Gečaitei. Renginio moderatorė Aleksandra Gudžinskienė išsamiai ir įdomiai pateikė M.K. Čiurlionio esminius gyvenimo ir kūrybos epizodus, kurie buvo sumaniai sukomponuoti su kompozitoriaus kūriniais, atliekamais jaunos pianistės Liucijos Vaisvalavičiūtės (fortepijonas, mokytoja Jolanta Knipienė) ir pianistės, mokytojos ir atlikėjos Evelinos Žigaitės atliekamais M.K. Čiurlionio noktiurnais ir preliudais… Kauno krašto bajorų sąjungos bajorai nuoširdžiai dėkoja Tarybos narei, bajorei A. Gudžinskienei už profesionaliai ir jautriai organizuotą M.K. Čiurlionio paminėjimo renginį. Ypatinga padėka mokytojoms Onutei Šikšnienei, Jolantai Knipienei ir Evelinai Žigaitei už suteiktą malonią vakaronę, kurios nesugebėjo sutrukdyti netgi antroji lietuvių religija… krepšinis. Dėkojame renginio Mecenatui Zigmantui Dargevičiui ir vado pavaduotojai Editai Dargevičiūtei už turtingą M.K.Čiurlionio reprodukcijų ekspoziciją ir skanias vaišes.

Visiems nuoširdus AČIŪ ir kūrybinės sėkmės!

Vadas Stasys Knystautas