Partneriai

Kauno įgulos karininkų ramovė

Rėmėjai

Best Baltic Hotels

2% parama

2_proc_parama

Bernardas BRAZDŽIONIS pagerbtas Kaune

Š.m.kovo 2 d.17 val.Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko vakaras, skirtas rašytojo ir poeto Bernardo Brazdžionio atminimui. Muziejininkė Jūratė Ivanauskienė įdomiai ir vaizdžiai papasakojo apie rašytojo gyvenimą ir kūrybos kelią – kaip ir kur formavosi jo asmenybė, kas darė poveikį talentui, kaip buvo puoselėjama lietuvybė gyvenant išeivijoje. B.Brazdžionis vienas iš didžiųjų Lietuvos poetų savo kūryboje pasiekęs universaliosios poezijos subtilumą ir gilumą. Jo talentas pasižymi lietuviškomis tradicijomis, tautiškumu ir žmogiškumu. Įsimintiniausi 1941 m. kūriniai: “Šaukiu aš tautą“ „Po tėvynės dangum“,“Tėvų nameliai brangūs“ir kiti.

Literatūrinę – muzikinę programą „Mes palikuonys amžiuos nepaklydusio lietuvio“ atliko aktoriai V.Kochanskytė, P.Venslovas, solistė R.Preikšaitė, pianistė R.Blaškytė. Skambėjo dainos pagal B.Brazdžionio kūrybos eiles , buvo deklamuojama poezija. Renginyje dalyvavę Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos bajorai dėkojo dalyviams už nuostabiai organizuotą renginį adovanojo gėlėmis ,džiaugėsi tokiu subtiliu ir iškilmingu B.Brazdžionio pagerbimu.

  

LBKKS vardu Aleksandra Gudžinskienė