Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

Netektis

Nuoširdžiai užjaučiame velionės Dalios Teišerskytės h. Košcieša artimuosius. Visa Lietuva, Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga neteko nuostabaus ir šviesaus žmogaus. Netekome asmenybės, kuri visada sugebėjo rasti visiems užjaučiantį, padrąsinantį ar sudrausminantį žodį tam, kam to reikėjo. Ilgėsimės Jūsų, Dalia, visada prisiminsime Jūsų poeziją ir ženklius darbus Lietuvai, ilsėkitės nuo žemiškųjų rūpesčių.

Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos  bajorai