KVIETIMAS dalyvauti knygų ,,Lietuvos bajorai” (enciklopedinis leidinys, I tomas) ir ,,Lietuvos bajorai – Vasario 16 -osios Akto signatarai” sutiktuvėse.