Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos Seimelis 2019.02.22